schoolreglement

Via onderstaande linken kan u veel belangrijke informatie doornemen voor het nieuwe schooljaar. 

Infobrochure en schoolreglement 2023-2024
 

                          

Privacyverklaring ZeVi

Digicharter ZeVi (voor ouders en leerlingen)

Protocol - medische handelingen

Aanvraag medicijngebruik