Organisatie

 

 

 

 

 

 

 

Onze school kan beroep doen op verschillende verantwoordelijken. 
Het schoolbestuur is de verantwoordelijke voor het organiseren van het onderwijs.
De schoolraad is een overlegorgaan bij de organisatie van de school.
De ouderraad werkt mee aan de uitwerking van o.a. infoavonden en andere activiteiten.